Ολοκλήρωση διαδικασιών μετεγγραφών φοιτητών/τριων

Η Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής στη συνεδρίασή της αριθ. 390β΄/30-12-2021:

Έκανε δεκτές ΟΛΕΣ τις αιτήσεις μετεγγραφών ΕΚΤΟΣ από τις αιτήσεις με κωδικό υποψηφίου 21068014, 21052999 λόγω μη υποβολής δικαιολογητικών.

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους στο Τμήμα Πληροφορικής οι φοιτητές των οποίων οι αιτήσεις έγιναν δεκτές θα πρέπει άμεσα να ακολουθήσουν την παρακάτω διαδικασία:

  • Να αιτηθούν την διαγραφή τους από το Τμήμα Προέλευσης
  • Να καταθέσουν στο Τμήμα Υπεύθυνη Δήλωση  εδώ σύμφωνα με το υπόδειγμα. Η Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει να είναι θεωρημένη με τη γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ, είτε να εκδοθεί μέσω τη πλατφόρμας Gov.gr. Επειδή πολλοί φοιτητές ενδέχεται να μην έχουν κωδικούς taxisnet και λογαριασμούς τραπεζών που είναι απαραίτητοι για να εκδώσουν την Υπεύθυνη δήλωση μέσω του GOV.gr, η υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να είναι θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από τα ΚΕΠ.

Επισημαίνεται ότι δεν έχει ισχύ η υπεύθυνη δήλωση που εκτυπώνεται από το gov.gr με προσωπικούς κωδικούς των γονέων των φοιτητών, δεδομένου ότι η ταυτοπροσωπία αφορά μόνο τους ίδιους.

Στη συνέχεια οι φοιτητές θα πρέπει να αποστείλουν τα δύο αυτά έγγραφα (πιστοποιητικό διαγραφής, Υπεύθυνη Δήλωση) με επισυναπτόμενα αρχεία σε μορφή pdf, από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που είχε δηλώσει ο φοιτητής στις πανελλαδικές και μας έχει κοινοποιηθεί από το Υπουργείο, στο email της Γραμματείας Πληροφορικής: info@csd.auth.gr. Στο email που θα σταλεί στη γραμματεία θα πρέπει να αναγράφεται σαν θέμα «Ολοκλήρωση μετεγγραφής» <Ονοματεπώνυμο φοιτητή> <Κωδικός Υποψηφίου>

Εφόσον αποσταλεί το συγκεκριμένο email στην γραμματεία, για την ολοκλήρωση της εγγραφής στο Τμήμα, θα σας αποσταλούν οι κωδικοί με sms στο κινητό που είχατε καταχωρήσει στην πλατφόρμα register.auth.gr.

Από τη Γραμματεία