Μετεγγραφές Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020

Οι δικαιούχοι μετεγγραφής στο Τμήμα Πληροφορικής του Α.Π.Θ καλούνται να προχωρήσουν στην καταχώρηση στοιχείων στο ηλεκτρονικό σύστημα www.register.auth.gr από 21-11-2019 (10:00 π.μ) έως και 02-12-2019. Στη συνέχεια, κατά την ίδια περίοδο, θα πρέπει να προσέλθουν στην Γραμματεία του Τμήματος αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο και ώρες 11:00 – 12:30, για την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών που αναγράφονται στην ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής μαζί με:

α) Φωτοτυπία Ταυτότητας

β) Δύο (2) φωτογραφίες τύπου ταυτότητας

Η υποβολή και ο έλεγχος των δικαιολογητικών των αιτούντων θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις υπ. αρ. 180142/Ζ1/18-11-2019 και 159709/Ζ1/11-10-2019 εγκυκλίους με θέμα «Μετεγγραφές Ακαδημαϊκού έτους 2019-2020».

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών, οι δικαιούχοι  θα ενημερωθούν με νέα ανακοίνωση για να αιτηθούν διαγραφή από το Τμήμα προέλευσης τους, ώστε να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους στο Τμήμα.