Λειτουργία της Βιβλιοθήκης με τροποποιημένο ωράριο και υπηρεσίες λόγω κορωνοϊού

Σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου ΑΠΘ με αριθ.3026/11-06-2020, από σήμερα Παρασκευή 12 Ιουνίου   η βιβλιοθήκη θα λειτουργεί προσωρινά με καθημερινό ωράριο 8:30 – 14:30, μόνο για δανεισμό-επιστροφή βιβλίων και επιστροφή συγγραμμάτων Ευδόξου αποκλειστικά για τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και τα ενεργά μέλη της βιβλιοθήκης. Για καθεμία από τις προαναφερόμενες υπηρεσίες απαιτείται η πρότερη επικοινωνία με τη βιβλιοθήκη.  

Δεν επιτρέπεται η ελεύθερη πρόσβαση στα αναγνωστήρια και στα βιβλιοστάσια καθώς και η χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών της Βιβλιοθήκης.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΑΝΕΙΣΜΟ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ – ΕΥΔΟΞΟΣ

Δανεισμός

Ο δανεισμός γίνεται  κατόπιν αίτησης στην ηλεκτρονική  Αίτηση δανεισμού.

Εναλλακτικά:

Η παραλαβή του τεκμηρίου (των τεκμηρίων) και η επιστροφή του/ς θα γίνεται, κατόπιν συνεννόησης την επόμενη μέρα στην είσοδο της βιβλιοθήκης, κατά τις ώρες 08:30-14:30 και τηρώντας όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας και ασφάλειας του ΕΟΔΥ. Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική για τους εργαζόμενους και για τους επισκέπτες. Όλα τα βιβλία που επιστρέφονται θα τίθενται σε απομόνωση για πέντε (5) ημέρες

Σε αυτό το διάστημα ΔΕΝ θα εκδίδονται κάρτες εξωτερικών χρηστών.

Επιστροφές

Οι επιστροφές βιβλίων θα γίνονται κατόπιν συνεννόησης  με τη Βιβλιοθήκη .
Το υλικό που επιστρέφεται θα παραμένει σε απομόνωση. Το προσωπικό της βιβλιοθήκης θα ενημερώνει το σύστημα για την επιστροφή των τεκμηρίων μετά το τέλος της περιόδου απομόνωσης.
Αγνοήστε τυχόν αυτοματοποιημένα μηνύματα για πρόστιμα από καθυστερημένες επιστροφές βιβλίων.

Εύδοξος

Φοιτητές που έχουν παραλάβει από τον Εύδοξο συγγράμματα που δεν τα δικαιούνται και έχουν λάβει σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα από τον Εύδοξο, για παράδοσή τους στη βιβλιοθήκη, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με μήνυμα με την  βιβλιοθήκη . Στο ηλεκτρονικό μήνυμα παρακαλούμε να συμπεριλάβετε τα ακόλουθα στοιχεία: Τμήμα φοίτησης, Αριθμός Μητρώου από το πίσω αριστερό μέρος της ακαδημαϊκής σας ταυτότητας, τηλέφωνο επικοινωνίας και ιδρυματικό email).