Λειτουργία Γραμματειών

Καλή Χρονιά.

Για σήμερα Δευτέρα 3 Ιανουαρίου 2022 η επικοινωνία και η εξυπηρέτηση από τις Γραμματείες θα γίνεται με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.