Λειτουργία Γραμματείας

Μετά την εφαρμογή των έκτακτων μέτρων κατά της εξάπλωσης του COVID-19, η επικοινωνία των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας και των λοιπών ενδιαφερομένων με τη Γραμματεία του Τμήματος θα γίνεται μέσω τηλεφώνου και με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων.

Οι αιτήσεις προς τις Γραμματείες θα υποβάλλονται ΜΟΝΟ μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών (SIS) και τα ΚΕΠ. Τα πιστοποιητικά που θα εκδίδονται θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά και δεν θα χορηγούνται σε φυσική μορφή από τη Γραμματεία.