Λειτουργία Γραμματείας

Σύμφωνα με την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/119/οικ.11682/9-6-2020  εγκύκλιο του  Υπουργείου Εσωτερικών, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας η εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται κατά προτίμηση αλλά όχι αποκλειστικά, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού, και εφόσον το αίτημα τους δεν δύναται να ικανοποιηθεί με άλλο τρόπο, ιδίως τηλεπικοινωνιακά.

 

Από τη Γραμματεία