Λειτουργία Γραμματείας Τμήματος Πληροφορικής

Στο πλαίσιο της ανάγκης λήψης μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας και τον περιορισμό διασποράς του COVID-19, ιδίως μετά την πρόσφατη έξαρση κρουσμάτων, παρακαλούμε να αποφεύγετε την προσέλευση στη Γραμματεία του Τμήματος.

Αιτήματα ή ερωτήματα τα οποία δύνανται να ικανοποιηθούν από απόσταση παρακαλούμε να διατυπώνονται μέσω τηλεφώνου, μέσω SIS ή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και θα απαντώνται χωρίς ανάγκη φυσικής παρουσίας των φοιτητών στη Γραμματεία ( Σχετ. Εγκύκλιος).

Στις ειδικές περιπτώσεις που υποθέσεις δεν δύνανται να ικανοποιηθούν από απόσταση, είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας για το κοινό που προσέρχεται για εξυπηρέτηση ( Σχετ. Εγκύκλιος ), με την προϋπόθεση να έχει προηγηθεί τηλεφωνική συνεννόηση με τη Γραμματεία (2310 998420).

η Προϊσταμένη της Γραμματείας