Κενές θέσεις για Πρακτική μέσω ΕΣΠΑ (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2021)

 Σας ενημερώνουμε ότι  έχουν απομείνει άλλες περίπου 10 θέσεις επιδοτούμενης πρακτικής μέσω ΕΣΠΑ για την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου. Όσοι ενδιαφέρονται, παρακαλούνται να διαβάσουν προσεχτικά το υλικό στο σύνδεσμο: https://www.csd.auth.gr/studies/undergraduate/praktiki-askisi/ (ενότητα «Πρακτική Άσκηση στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» 2014-2020») και να δουν επίσης και το υλικό της σχετικής παρουσίασης που έγινε νωρίτερα στο ακαδημαϊκό έτος (https://www.csd.auth.gr/wp-content/uploads/2021/01/%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%9F%CE%A5%CE%A3%CE%99%CE%91%CE%A3%CE%97-%CE%A0%CE%9B%CE%97%CE%A1%CE%9F%CE%A6%CE%9F%CE%A1%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3-22.1.2021.pdf)

Όποιος πληροί τις προϋποθέσεις (κριτήρια επιλογής), παρακαλείται  να συμπληρώσει τη φόρμα (Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος) μέχρι την Πέμπτη 22 Απριλίου.

Μπορείτε να απευθύνεστε για απορίες στην κ. Θεοχάρη (gtheocha@csd.auth.gr) ειδικά αναφορικά με τους συνεργαζόμενους φορείς υποδοχείς.