Καθηγητές του Τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ στην κατάταξη των κορυφαίων επιστημόνων στον τομέα των Υπολογιστών και της Ηλεκτρονικής για το 2021

Στην κατάταξη με τους κορυφαίους επιστήμονες του 2021 στην Επιστήμη των Υπολογιστών και της Ηλεκτρονικής (Computer Science and Electronics) που δημοσίευσε στις 10/5/2021 το Guide2Research, εμφανίζονται Καθηγητές του Τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Πηγή:  https://guide2research.com/scientists/GR

Πρόκειται για την ετήσια έκδοση της κατάταξης των κορυφαίων επιστημόνων στη συγκεκριμένη επιστημονική περιοχή. Ο Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής του ΑΠΘ, Ιωάννης Πήτας, είναι στην κορυφή (#1) της κατάταξης στην Ελλάδα και #501 στην παγκόσμια κατάταξη.

Στην ίδια κατάταξη εμφανίζονται 4 ακόμη μέλη του Τμήματος Πληροφορικής: Οι Καθηγητές Ιωάννης Βλαχάβας και Κωνσταντίνος Κοτρόπουλος και οι Αναπληρωτές Καθηγητές Γρηγόριος Τσουμάκας και Αναστάσιος Τέφας.

Η κατάταξη των επιστημόνων βασίζεται σε δείκτη επιστημονικής ποιότητας (h-index from Google Scholar), ο οποίος πρέπει να είναι τουλάχιστον 40 για να συμπεριληφθούν στην αξιολόγηση και στους αριθμούς δημοσιεύσεων και αναφορών.