Θερινή λειτουργία της Βιβλιοθήκης του Τμήματος

Η Βιβλιοθήκη του Τμήματος θα παραμείνει κλειστή για το χρονικό διάστημα από 31/07/2020 έως και 31/08/2020.