Η συνεργασία φέρνει τα επιστημονικά άλματα και τις ανατροπές

Το Τμήμα Πληροφορικής συμμετέχει στην πρώτη «εθνική ομάδα», που εξασφάλισε την επίσημη συμμετοχή στις ανιχνεύσεις του «VIRGO» που αφορούν στην ανίχνευση βαρυτικών κυμάτων. Η ερευνητική ομάδα του Αν. Καθηγητή Αναστάσιου Τέφα συμμετέχει στην ομάδα VIRGO ΑΠΘ και είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη αλγορίθμων βαθιάς νευρωνικής μάθησης για την ανάλυση δεδομένων που προέρχονται από τους ανιχνευτές βαρυτικών κυμάτων με σκοπό την ταχύτερη και πιο αξιόπιστη ανίχνευση γεγονότων όπως η σύγκρουση και συγχώνευση μελανών
οπών που συνέβησαν δισεκατομμύρια χρόνια πριν. Η επιστήμη της Πληροφορικής γίνεται ολοένα και σημαντικότερη σε άλλες επιστήμες όπως η Φυσική και  βοηθάει καθοριστικά σε νέα επιστημονικά πεδία όπως η Αστρονομία Βαρυτικών Κυμάτων που δεν θα ήταν δυνατή χωρίς την ανάπτυξη αποδοτικών αλγορίθμων επεξεργασίας σημάτων και ανάλυσης μεγάλων ροών δεδομένων.

https://www.amna.gr/macedonia/article/491919/Elliniki-dream-team-damazei-ta-
barutika-kumata