Ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2019-2020

Οι ηλεκτρονικές δηλώσεις μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2019 -2020, που αφορά την εξεταστική του Ιανουαρίου 2020, θα γίνονται από τις 14 Οκτωβρίου 2019  μέχρι 10 Νοεμβρίου 2019, μέσω της σελίδας https://sis.auth.gr/

Σε αυτήν την περίοδο δηλώσεων μπορείτε να δηλώσετε μαθήματα μόνο χειμερινού εξαμήνου με τον περιορισμό του ν+3 αριθμού μαθημάτων (1ο, 3ο, 5ο εξάμηνο ν=5 για το 7ο εξάμηνο ν=6).

ΠΡΟΣΟΧΗ:   Σας υπενθυμίζουμε ότι γίνεται αυτόματη χρέωση οφειλόμενων μαθημάτων κορμού (μέχρι 5) από τα εξάμηνα  1, 3 και 5 σε όσους φοιτητές οφείλουν μαθήματα κορμού. Εσείς θα πρέπει να δηλώσετε τα υπόλοιπα μαθήματα μέχρι τον επιτρεπόμενο αριθμό του εξαμήνου σας και να κάνετε οπωσδήποτε υποβολή δήλωσης. Στην περίπτωση που θέλετε να αντικαταστήσετε κάποιο μάθημα από τα ήδη δηλωμένα που εμφανίζονται,  με άλλο οφειλόμενο της επιλογής σας θα πρέπει να επικοινωνήσετε οπωσδήποτε με τη Γραμματεία στέλνοντας email (Info@csd.auth.gr)  με την αλλαγή που θέλετε πάντα μέσα στην ανωτέρω προθεσμία υποβολής δηλώσεων μαθημάτων.

Οι επί πτυχίω φοιτητές μπορούν να δηλώσουν συνολικά 11 μαθήματα τόσο χειμερινών όσο και εαρινών εξαμήνων αρκεί τα μαθήματα των εαρινών εξαμήνων που θα συμπεριληφθούν στην δήλωση, να έχουν διδαχθεί και δηλωθεί σε προγενέστερη δήλωση μαθημάτων.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι φοιτητές που διανύουν το 7ο εξάμηνο και οι επί πτυχίω φοιτητές που έχουν επιλέξει κατεύθυνση, εφόσον επιθυμούν να μεταβούν από το σύστημα των κατευθύνσεων στο σύστημα των ροών, θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία είτε με email (ΜΟΝΟ από το ιδρυματικό τους)  είτε αυτοπροσώπως στις ώρες εξυπηρέτησης Γραμματείας.

Όσοι φοιτητές του 7ου εξαμήνου και μεγαλύτερων επιθυμούν να δηλώσουν τα δύο μαθήματα:

  1. Σχολική Παιδαγωγική Ι κωδ. ΣΧΠΙ400
  2. Παιδαγωγικοί Προβληματισμοί από την Εισαγωγή των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση κωδ. Π1901

τα οποία απαιτούνται μόνο για τη λήψη της Βεβαίωση  Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας και δεν προσμετρώνται στη λήψη πτυχίου θα πρέπει να στείλουν e-mail στη Γραμματεία για να συμπεριληφθούν στη δήλωση τους στην περίπτωση που ο συνολικός αριθμός μαθημάτων υπερβαίνει τον κανόνα.

Τέλος σας ενημερώνουμε ότι η δήλωση εξαμήνου που έχει ήδη ξεκινήσει από τις αρχές Οκτωβρίου δεν αποτελεί δήλωση μαθημάτων.

Καμία αλλαγή ή τροποποίηση ή εκπρόθεσμη κατάθεση δήλωσης δεν θα γίνει δεκτή μετά το τέλος της παραπάνω ημερομηνίας.

Από τη Γραμματεία