Ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2021-2022

Οι ηλεκτρονικές δηλώσεις μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2021 – 2022, που αφορά την εξεταστική του Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2022, θα γίνονται από 18 Οκτωβρίου 2021  μέχρι 7 Νοεμβρίου 2021, μέσω της σελίδας https://students.auth.gr

Σε αυτήν την περίοδο δηλώσεων μπορείτε να δηλώσετε μαθήματα μόνο χειμερινού εξαμήνου με τον περιορισμό του ν+3 αριθμού μαθημάτων (1ο, 3ο, 5ο εξάμηνο ν=5 για το 7ο εξάμηνο ν=6).

ΠΡΟΣΟΧΗ:   Σας υπενθυμίζουμε ότι γίνεται αυτόματη χρέωση οφειλόμενων μαθημάτων κορμού (μέχρι 5) από τα εξάμηνα  1, 3 και 5 σε όσους φοιτητές οφείλουν μαθήματα κορμού και βρίσκονται έως το 7ο εξάμηνο. Εσείς θα πρέπει να δηλώσετε τα υπόλοιπα μαθήματα μέχρι τον επιτρεπόμενο αριθμό του εξαμήνου σας και να κάνετε οπωσδήποτε υποβολή δήλωσης.

Μόνο στην περίπτωση που θέλετε να αντικαταστήσετε κάποιο μάθημα κορμού από τα ήδη δηλωμένα που εμφανίζονται,  με άλλο οφειλόμενο κορμού της επιλογής σας, θα επικοινωνήσετε οπωσδήποτε με τη Γραμματεία στέλνοντας e–mail (info@csd.auth.gr)  με την αλλαγή που θέλετε πάντα μέσα στην ανωτέρω προθεσμία υποβολής δηλώσεων μαθημάτων και μόνο από τον ιδρυματικό σας λογαριασμό. Η αλλαγή που θα ζητήσετε θα πραγματοποιηθεί μετά τη λήξη της προθεσμίας των δηλώσεων.

Οι επί πτυχίω φοιτητές μπορούν να δηλώσουν συνολικά 11 μαθήματα τόσο χειμερινών όσο και εαρινών εξαμήνων αρκεί τα μαθήματα των εαρινών εξαμήνων που θα συμπεριληφθούν στην δήλωση, να έχουν διδαχθεί και δηλωθεί σε προγενέστερη δήλωση μαθημάτων.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι επί πτυχίω φοιτητές που έχουν επιλέξει κατεύθυνση, εφόσον επιθυμούν να μεταβούν από το σύστημα των κατευθύνσεων στο σύστημα των ροών, θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία μέσω email (ΜΟΝΟ από τον ιδρυματικό τους).

Όσοι φοιτητές του 7ου εξαμήνου και μεγαλύτερων επιθυμούν να δηλώσουν το μάθημα:

  1. Σχολική Παιδαγωγική Ι κωδ. ΣΧΠΙ400

το οποίο απαιτείται μόνο για τη λήψη της Βεβαίωσης  Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας και δεν προσμετράται στη λήψη πτυχίου θα πρέπει να στείλουν e-mail στη Γραμματεία για να συμπεριληφθεί στη δήλωση τους στην περίπτωση που ο συνολικός αριθμός μαθημάτων υπερβαίνει τον κανόνα.

ΟΙ ΝΕΟΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.

Επειδή η δήλωση μαθημάτων ισοδυναμεί και με δήλωση εξαμήνου οι φοιτητές οι οποίοι δεν επιθυμούν να παρακολουθήσουν άλλα μαθήματα (επειδή εκπονούν πτυχιακή εργασία) είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν κενή δήλωση.

Καμία αλλαγή, τροποποίηση ή εκπρόθεσμη κατάθεση δήλωσης δεν θα γίνει δεκτή μετά το τέλος της παραπάνω ημερομηνίας.

Από τη Γραμματεία