Ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2020-2021

Οι ηλεκτρονικές δηλώσεις μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2020 -2021, θα γίνονται από την 1 Μαρτίου 2021  μέχρι 21 Μαρτίου  2021, μέσω της σελίδας https://sis.auth.gr/

Σε αυτήν την περίοδο δηλώσεων, μπορείτε να δηλώσετε μαθήματα μόνο εαρινού εξαμήνου με τον περιορισμό του ν+3 αριθμού μαθημάτων (2ο,4ο εξάμηνο ν=5, 6ο εξάμηνο ν=6 και για το 8ο εξάμηνο ν=3).

Για τους φοιτητές εξαμήνων 4,6,8: Σας υπενθυμίζουμε ότι γίνεται αυτόματη χρέωση οφειλόμενων μαθημάτων κορμού (μέχρι 5) από τα εξάμηνα 2, 4 σε όσους φοιτητές οφείλουν μαθήματα κορμού. Εσείς θα πρέπει να δηλώσετε τα υπόλοιπα μαθήματα μέχρι τον επιτρεπόμενο αριθμό του εξαμήνου σας και να κάνετε οπωσδήποτε υποβολή δήλωσης. Στην περίπτωση που θέλετε να αντικαταστήσετε κάποιο μάθημα από τα ήδη δηλωμένα που εμφανίζονται με άλλο οφειλόμενο κορμού της επιλογής σας, θα πρέπει να επικοινωνήσετε οπωσδήποτε με τη Γραμματεία στέλνοντας e–mail από τον ιδρυματικό σας λογαριασμό με την αλλαγή που θέλετε πάντα μέσα στην ανωτέρω προθεσμία υποβολής δηλώσεων μαθημάτων.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι αλλαγές που θα ζητήσετε θα πραγματοποιηθούν από τη Γραμματεία μετά το πέρας της περιόδου δηλώσεων.

Οι επί πτυχίω φοιτητές μπορούν να δηλώσουν συνολικά 11 μαθήματα τόσο χειμερινών όσο και εαρινών εξαμήνων αρκεί τα μαθήματα των χειμερινών εξαμήνων που θα συμπεριληφθούν στην δήλωση, να έχουν διδαχθεί και δηλωθεί σε προγενέστερη δήλωση μαθημάτων.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι επί πτυχίω φοιτητές που έχουν επιλέξει κατεύθυνση, εφόσον επιθυμούν να μεταβούν από το σύστημα των κατευθύνσεων στο σύστημα των ροών, θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία με email (ΜΟΝΟ από τον ιδρυματικό τους λογαριασμό).

Όσοι φοιτητές του 6ου, 8ου εξαμήνου και μεγαλύτερων, επιθυμούν να δηλώσουν το παρακάτω μάθημα το οποίο απαιτείται μόνο για τη λήψη της Βεβαίωσης Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας και δεν προσμετράται στη λήψη πτυχίου, θα πρέπει να στείλουν e-mail στη Γραμματεία για να συμπεριληφθεί στη δήλωση τους στην περίπτωση που ο συνολικός αριθμός μαθημάτων υπερβαίνει τον κανόνα.

  1. Παιδαγωγικοί Προβληματισμοί από την Εισαγωγή των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση κωδ. Π1901. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Τμήματος που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το μάθημα θα πρέπει να συμμετάσχουν στο πρώτο μάθημα και να εγγραφούν στον κατάλογο των δηλώσεων, μετά από συνεννόηση με τον διδάσκοντα.

Τέλος σας ενημερώνουμε ότι η δήλωση εξαμήνου που έχει ήδη ξεκινήσει δεν αποτελεί δήλωση μαθημάτων.

Οι φοιτητές μετά την οριστική υποβολή της δήλωσής τους θα πρέπει να κρατήσουν οπωσδήποτε αποδεικτικό δήλωσης.

Καμία αλλαγή, τροποποίηση ή εκπρόθεσμη κατάθεση δήλωσης, δεν θα γίνει δεκτή μετά το τέλος της παραπάνω ημερομηνίας.