ΕΠΕΙΓΟΝ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ

Παρακαλούνται οι φοιτητές που θα κάνουν πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ  τη χρονική περίοδο Απρίλιος-Ιούνιος 2020 να στείλουν ΑΜΕΣΑ στο gtheocha@csd.auth.gr το id της θέσης του φορέα στο σύστημα ΑΤΛΑΣ που θα κάνουν πρακτική.

Σε περίπτωση που δεν έχετε βρει ακόμη φορέα επικοινωνήστε ΑΜΕΣΑ με την κα Ραπτοπούλου (ΓΠΑ) στο 997178 (hraptop@auth.gr)