Εξετάσεις περιόδου Σεπτεμβρίου 2020

Εκ μέρους του Προέδρου του Τμήματος Πληροφορικής Καθηγητή κ. Ελ. Αγγελή, σας ενημερώνουμε για το παρακάτω:

Αγαπητές φοιτήτριες, αγαπητοί φοιτητές

Λόγω των αρνητικών εξελίξεων στο θέμα της πανδημίας και με βάση την απόφαση της Συγκλήτου 29/7/2020, οι εξετάσεις της περιόδου Σεπτεμβρίου θα γίνουν και πάλι από απόσταση, με όρους και πρωτόκολλα που έχουν ήδη καθοριστεί στις εξετάσεις Ιουνίου – Ιουλίου και βρίσκονται στον ακόλουθο σύνδεσμο Αποφ. Συνεδρίασης Συγκλήτου:

Το πρόγραμμα των εξετάσεων βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XaWPMhXgQjd17lFoAwxRhpTJ88KmN7PEngS6aq2NSyE/edit?usp=sharing

Κάποια συγκεκριμένα στοιχεία:

1) Για τον ακριβή τρόπο εξέτασης (μορφή θεμάτων, χρονική διάρκεια, απαιτούμενο εξοπλισμό) κάθε μαθήματος θα λάβετε οδηγίες από τον αντίστοιχο διδάσκοντα στον οποίον πρέπει να απευθύνεστε για οποιοδήποτε θέμα/ερώτηση σχετικά με το μάθημα. Επίσης, με τον διδάσκοντα πρέπει να συνεννοηθείτε σε περιπτώσεις τεχνικών προβλημάτων κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Τέλος, για ειδικούς τρόπους εξέτασης (λόγω επιβεβαιωμένων θεμάτων υγείας) πρέπει να επικοινωνήσετε άμεσα με τους διδάσκοντες που θα φροντίσουν για τρόπο και χρόνο εξέτασης.

2) Στην περίπτωση που αδυνατείτε να συμμετάσχετε στις εξετάσεις από απόσταση πρέπει να αποστείλετε με email άμεσα στη γραμματεία (info@csd.auth.gr) και οπωσδήποτε πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου (30/8/2020) υπεύθυνη δήλωση (από το gov.gr) όπου θα δηλώνετε:
(α) ότι αδυνατείτε να συμμετέχετε σε εξέταση από απόσταση, και
(β) ότι αιτείστε εξέταση των μαθημάτων, τα οποία θα αναφέρετε αναλυτικά, με άλλον τρόπο.
Το Τμήμα μας θα συλλέξει και θα κατηγοριοποιήσει τις υπεύθυνες δηλώσεις των φοιτητών που αδυνατούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις από απόσταση και θα λάβει αποφάσεις για την εξέτασή τους με άλλον τρόπο, μετά από πρόταση του κάθε διδάσκοντα, και με πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί αργότερα λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των δηλώσεων και σε συνεννόηση με τους διδάσκοντες. Να σημειωθεί ότι όλοι οι φοιτητές ενός μαθήματος που θα αιτηθούν εξέταση με άλλον τρόπο θα εξεταστούν μαζί και με τον ίδιο τρόπο. Επίσης τονίζεται ότι η υπεύθυνη δήλωση αδυναμίας συμμετοχής στην εξέταση από απόσταση αφορά όλα τα μαθήματα και όχι μερικά μόνο και επιλεκτικά.

Παρακαλούμε για μια ακόμα φορά για την κατανόηση και τη συνεργασία όλων ώστε να ολοκληρωθούν οι εξετάσεις Σεπτεμβρίου με επιτυχία όπως έγινε και με τις προηγούμενες εξετάσεις Ιουνίου-Ιουλίου.

Τέλος, παρακαλούμε θερμά να μην διστάζετε να επικοινωνείτε απευθείας και έγκαιρα με τους διδάσκοντες για οποιεσδήποτε παρατηρήσεις, παράπονα, απορίες και αιτήματα. Επίσης μπορείτε να απευθύνεστε με email στην επιτροπή φοιτητικών ζητημάτων (student-affairs@csd.auth.gr) με cc στον πρόεδρο (lef@csd.auth.gr) χωρίς κανέναν δισταγμό. Όλα τα αιτήματα εξετάζονται προσεκτικά και με κάθε εμπιστευτικότητα.