Εξετάσεις περιόδου Ιουνίου/Ιουλίου 2021

Λόγω των συνεχιζόμενων προβλημάτων από την πανδημία, οι εξετάσεις της περιόδου Ιουνίου/Ιουλίου 2021 θα γίνουν από απόσταση μετά από απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος. Το πρόγραμμα των εξετάσεων βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/11HoeOChQDLdZhTEQp36He7cnQNtbgcXoU15RReOqFY4/edit?usp=sharing

Κάποια συγκεκριμένα στοιχεία:
1) Για τον ακριβή τρόπο εξέτασης (μορφή θεμάτων, χρονική διάρκεια, απαιτούμενο εξοπλισμό) κάθε μαθήματος θα λάβετε οδηγίες από τον αντίστοιχο διδάσκοντα στον οποίον πρέπει να απευθύνεστε για οποιοδήποτε θέμα/ερώτηση σχετικά με το μάθημα. Επίσης, με τον διδάσκοντα πρέπει να συνεννοηθείτε σε περιπτώσεις τεχνικών προβλημάτων κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Για ειδικούς τρόπους εξέτασης (λόγω επιβεβαιωμένων θεμάτων υγείας) πρέπει να επικοινωνήσετε άμεσα με τους διδάσκοντες που θα φροντίσουν για τρόπο και χρόνο εξέτασης.

2) Στην περίπτωση που αδυνατείτε να συμμετάσχετε στις εξετάσεις από απόσταση λόγω προβλημάτων υγείας ή ανυπέρβλητων τεχνικών προβλημάτων πρέπει να αποστείλετε με email έως τις 10/6/2021 στη γραμματεία (info@csd.auth.gr) υπεύθυνη δήλωση (από το gov.gr) όπου θα δηλώνετε:
(α) ότι αδυνατείτε να συμμετέχετε σε εξέταση από απόσταση εξηγώντας τους λόγους
(β) ότι αιτείστε εξέταση των μαθημάτων, τα οποία θα αναφέρετε αναλυτικά, με άλλον τρόπο.
Το Τμήμα μας θα συλλέξει και θα κατηγοριοποιήσει τις υπεύθυνες δηλώσεις των φοιτητών που αδυνατούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις από απόσταση και θα λάβει αποφάσεις για την εξέτασή τους με άλλον τρόπο, μετά από πρόταση του κάθε διδάσκοντα, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των δηλώσεων και σε συνεννόηση με τους διδάσκοντες. Να σημειωθεί ότι όλοι οι φοιτητές ενός μαθήματος που θα αιτηθούν εξέταση με άλλον τρόπο θα εξεταστούν μαζί και με τον ίδιο τρόπο. Επίσης, τονίζεται ότι η υπεύθυνη δήλωση αδυναμίας συμμετοχής στην εξέταση από απόσταση αφορά όλα τα μαθήματα και όχι μερικά μόνο και επιλεκτικά.

3) Δεδομένου ότι έχουν εντοπιστεί προσπάθειες οργάνωσης αντιγραφών μέσω ιστοσελίδων και μέσων κοινωνικής δικτύωσης που προωθούν και εξυπηρετούν παράνομες συναλλαγές, σας καλούμε όλες και όλους να μείνετε μακριά από συμμετοχή σε τέτοιες συναλλαγές που έχουν στόχο την αξιοπιστία και το αδιάβλητο των εξετάσεων του Δημόσιου Πανεπιστημίου. Εκτός από τις πειθαρχικές και νομικές συνέπειες που αντιμετωπίζετε, η εμπλοκή σε τέτοιες παράνομες διαδικασίες κρύβει κινδύνους για την εγκυρότητα των πτυχίων σας. Σας καλούμε επίσης να μας αναφέρετε αμέσως οποιαδήποτε προσπάθεια γίνεται με στόχο να σας εμπλέξει κάποιος, είτε εντός είτε εκτός Πανεπιστημίου, σε διαδικασίες αντιγραφής. Είναι ανάγκη να γίνει κατανοητό ότι το κόστος των συνεπειών της αντιγραφής είναι ασύγκριτα μεγαλύτερο από αυτό της αποτυχίας σε εξετάσεις.

Τέλος, παρακαλούμε θερμά για την κατανόηση και τη συνεργασία όλων ώστε να ολοκληρωθούν οι εξετάσεις του εαρινού εξαμήνου με επιτυχία, όπως έγινε και με τις προηγούμενες περιόδους. Να μη διστάσετε να επικοινωνείτε απευθείας και έγκαιρα με τους διδάσκοντες για οποιεσδήποτε παρατηρήσεις, παράπονα, απορίες και αιτήματα. Επίσης, μπορείτε να απευθύνεστε με email στην επιτροπή φοιτητικών ζητημάτων (student-affairs@csd.auth.gr) με cc στον πρόεδρο (lef@csd.auth.gr) χωρίς κανέναν δισταγμό. Όλα τα ζητήματα εξετάζονται προσεκτικά με εμπιστευτικότητα και απόλυτο σεβασμό των προσωπικών δεδομένων.