Εξετάσεις Εαρινού Εξαμήνου

Αγαπητές φοιτήτριες και αγαπητοί φοιτητές,

Όπως ήδη έχετε ενημερωθεί από τη διοίκηση του ΑΠΘ, οι εξετάσεις των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου στο Τμήμα μας θα γίνουν από απόσταση, μετά από σχετική απόφαση της Συγκλήτου του ΑΠΘ.
Παρακάτω θα βρείτε απαντήσεις σε ερωτήματά σας και οδηγίες για τη συμμετοχή σας στις εξετάσεις.

***Τι πρέπει να κάνω για να συμμετάσχω στις εξετάσεις από απόσταση;***
• Βήμα 1: Να υποβάλετε την ηλεκτρονική δήλωση που έχετε λάβει κεντρικά από το ΚΗΔ του ΑΠΘ στην οποία συμφωνείτε με τις προϋποθέσεις συμμετοχής.
• Βήμα 2: Να φροντίσετε να έχετε στην διάθεσή σας τον απαιτούμενο εξοπλισμό (σύνδεση στο Διαδίκτυο, υπολογιστικό σύστημα, μέσα για συμμετοχή σε τηλεδιάσκεψη όπως κάμερα, μικρόφωνο, smartphone).
• Βήμα 3: Να ενεργοποιήσετε τους ιδρυματικούς λογαριασμούς για συμμετοχή στις πλατφόρμες τηλεδιάσκεψης και εξέτασης τις οποίες θα υποδείξει ο διδάσκων με τις οδηγίες του πριν τις εξετάσεις. Οδηγίες για κάποιες από αυτές τις πλατφόρμες υπάρχουν εδώ:
https://it.auth.gr/el/exams.
https://it.auth.gr/el/node/4939
• Βήμα 4: Να φροντίσετε να διασφαλίσετε πρόσβαση σε ήσυχο χώρο από τον οποίο θα συμμετέχετε στις εξετάσεις. Στον χώρο αυτό καλό είναι να έχετε διαθέσιμη γραφική ύλη. Επίσης, κατά την διάρκεια της εξέτασης να έχετε μαζί σας τη φοιτητική ή την αστυνομική σας ταυτότητα.
• Βήμα 5: Να ακολουθήσετε τις ειδικότερες οδηγίες που θα λάβετε από τον διδάσκοντα πριν την εξέταση.

***Τι πρέπει να κάνω αν αδυνατώ να συμμετάσχω στις εξετάσεις από απόσταση;***
Στην περίπτωση αυτή πρέπει να αποστείλετε με email άμεσα στη γραμματεία (info@csd.auth.gr) και πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου (17/6) υπεύθυνη δήλωση (από το gov.gr) όπου θα δηλώνετε:
(α) ότι αδυνατείτε να συμμετέχετε σε εξέταση από απόσταση, και
(β) ότι αιτείστε εξέταση όλων των μαθημάτων, τα οποία έχετε δηλώσει στο σύστημα ηλεκτρονικής γραμματείας στην αρχή του εξαμήνου, με άλλον τρόπο.

Το Τμήμα μας θα συλλέξει και θα κατηγοριοποιήσει τις υπεύθυνες δηλώσεις των φοιτητών που αδυνατούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις από απόσταση και θα λάβει αποφάσεις για την εξέτασή τους με άλλον τρόπο, μετά από πρόταση του κάθε διδάσκοντα, και με πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί αργότερα λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των δηλώσεων και σε συνεννόηση με τους διδάσκοντες. Να σημειωθεί ότι όλοι οι φοιτητές ενός μαθήματος που θα αιτηθούν εξέταση με άλλον τρόπο θα εξεταστούν μαζί και με τον ίδιο τρόπο.

***Μπορώ να καταθέσω υπεύθυνη δήλωση για αδυναμία εξέτασης από απόσταση σε κάποια μαθήματα, ενώ στα υπόλοιπα να εξεταστώ από απόσταση;***
Όχι. Η υπεύθυνη δήλωση αδυναμίας συμμετοχής στην εξέταση από απόσταση αφορά όλα τα μαθήματα.

***Υπάρχει περίπτωση να αποκλειστώ από τις εξετάσεις γιατί δεν πρόλαβα να κάνω ηλεκτρονική δήλωση συμμετοχής στις εξετάσεις από απόσταση;***
Όχι. Εφόσον έχετε κάνει δήλωση μαθήματος στην αρχή του εξαμήνου έχετε δικαίωμα εξέτασης. Ωστόσο είναι απαραίτητο να γνωρίζει το Τμήμα και ο διδάσκων αν μπορείτε να εξεταστείτε από απόσταση ή όχι. Επίσης είναι απαραίτητη η δήλωση αποδοχής των όρων σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΑΠΘ. Το σύστημα των δηλώσεων εξέτασης από απόσταση μένει ανοιχτό, οπότε μέχρι τις 17/6 είτε πρέπει να γίνει η δήλωση πρόθεση συμμετοχής στην εξέταση από απόσταση είτε να σταλεί στη γραμματεία η δήλωση αδυναμίας εξέτασης από απόσταση.

***Τι πρέπει να κάνω αν συμβεί τεχνικό πρόβλημα κατά τη διάρκεια της εξέτασης από απόσταση;***
Τα ενδεχόμενα τεχνικά προβλήματα διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες:
i. Τεχνικά προβλήματα που προέκυψαν στον εξεταστή (κατά την επιτήρηση ή την προφορική εξέταση)
ii. Τεχνικά προβλήματα που προέκυψαν μεμονωμένα στον εξεταζόμενο
iii. Τεχνικά προβλήματα που προέκυψαν στην πλατφόρμα εξέτασης.
Στις περιπτώσεις (i) και (iii) θα λάβετε ενημέρωση (μέσω e-mail ή του elearning.auth.gr) από τον καθηγητή σας.

Αν το τεχνικό πρόβλημα ήταν μεμονωμένο (δηλαδή σε έναν φοιτητή ή μερικούς φοιτητές), καλείστε να στείλετε αίτημα επανεξέτασης στον καθηγητή σας μέσω e-mail. Στο e-mail σας να συμπεριλάβετε σχετική αιτιολόγηση.
Στη συνέχεια θα λάβετε ενημέρωση (μέσω e-mail ή του elearning.auth.gr) από τον καθηγητή σας για επανεξέταση ή συμπληρωματική εξέταση σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο.

***Τι γίνεται στις περιπτώσεις που για ιατρικούς λόγους δικαιούμαι ειδικό τρόπο εξέτασης;***
Σε αυτή την περίπτωση και εφόσον υπάρχουν ήδη τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη γραμματεία πρέπει να γίνει άμεσα επικοινωνία με τον διδάσκοντα ο οποίος θα φροντίσει να ορίσει τρόπο και χρόνο εξέτασης.

Γενικά θέλουμε να διαβεβαιώσουμε ότι το Τμήμα εργάζεται εντατικά όλον αυτόν τον καιρό ώστε να διασφαλίσει αξιόπιστες και αδιάβλητες εξετάσεις και πρόσβαση για όλες τις φοιτήτριες και όλους τους φοιτητές, σεβόμενο τις αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων και τις ακαδημαϊκές αξίες. Παρακαλούμε πολύ για την κατανόηση και τη συνεργασία όλων.

Τέλος, παρακαλούμε θερμά να μην διστάζετε να επικοινωνείτε απευθείας και έγκαιρα με τους διδάσκοντες για οποιεσδήποτε παρατηρήσεις, παράπονα, απορίες και αιτήματα. Επίσης μπορείτε να απευθύνεστε με email στην επιτροπή φοιτητικών ζητημάτων (student-affairs@csd.auth.gr) χωρίς κανέναν δισταγμό. Όλα τα αιτήματα εξετάζονται προσεκτικά και με κάθε εμπιστευτικότητα.

Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ