Εξέταση μαθήματος “Δίκαιο Πληροφορικής”

Η εξέταση του μαθήματος “Δίκαιο Πληροφορικής” του 8ου εξαμήνου θα πραγματοποιηθεί στις 29-6-2020 και ώρα 11:00 π.μ. Η διενέργεια των εξετάσεων θα γίνει μέσω του elearning, με ερωτήσεις κλειστού τύπου.

 

Από τη Γραμματεία