Ενημέρωση ροών 2019-2020

Η ενημέρωση των ροών για τους φοιτητές του 6ου εξαμήνου και μεγαλυτέρων εξαμήνων θα πραγματοποιηθεί την

Τετάρτη 26-2-2020  ώρα 11.00 π.μ. στο Αμφιθέατρο Εμπειρίκος.

 

Από τη Γραμματεία