Εκπροσώπηση φοιτητών στα συλλογικά όργανα του ΑΠΘ για το ακαδ. έτος 2020-2021.

“Εκπροσώπηση φοιτητών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών, υποψηφίων διδακτόρων) στα συλλογικά όργανα του ΑΠΘ για το ακαδ. έτος 2020-2021.” σχετικό έγγραφο