Εκπροσώπηση φοιτητών στα συλλογικά όργανα του ΑΠΘ για το ακαδ. έτος 2021-2022

“Εκπροσώπηση φοιτητών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών, υποψηφίων διδακτόρων) στα συλλογικά όργανα του ΑΠΘ για το ακαδ. έτος 2021-2022” σχετικό έγγραφο.