Εκδήλωση Β’ Τομέα και ΠΜΣ “Διαδραστικές Τεχνολογίες Υλικού και Λογισμικού”: “Ευέλικτες Μέθοδοι στην Ανάπτυξη Λογισμικού”

O Τομέας Λογισμικού, Υλικού και Θεμελιώσεων και το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Διαδραστικές Τεχνολογίες Υλικού και Λογισμικού” του Τμήματος Πληροφορικής σε συνεργασία με την εταιρεία Accenture Greece διοργανώνουν την Πέμπτη 22 Απριλίου, 4.30-6.30μμ. την παρακάτω διαδικτυακή εκδήλωση:

“Ευέλικτες Μέθοδοι στην Ανάπτυξη Λογισμικού”
με εισηγήτριες:
Α) την κ. Εύη Φάσσα, Scrum Master, Accenture Technology (απόφοιτο του Τμήματος Πληροφορικής)
Θέματα: Επαγγελματική εμπειρία από την αποφοίτηση μέχρι σήμερα, εξέλιξη τεχνολογιών με έμφαση σε ευέλικτες (Agile) μεθοδολογίες.
Β) την κ. Βάσω Κούσαντα, Recruiter at Accenture
Θέματα: Εταιρική Παρουσίαση Accenture, Θέσεις εργασίας

Σύνδεσμος zoom: https://authgr.zoom.us/j/98513307832