Διακοπή Λειτουργίας Διοικητικών Υπηρεσιών του Τμήματος

Σύμφωνα με απόφαση της Συγκλήτου, οι Διοικητικές Υπηρεσίες του Τμήματος θα παραμείνουν κλειστές από 3-8-2020 έως και 14-8-2020 λόγω θερινών διακοπών.