Διακοπή Λειτουργίας Διοικητικών Υπηρεσιών του Τμήματος

Σύμφωνα με απόφαση της Συγκλήτου, οι Διοικητικές Υπηρεσίες του Τμήματος θα παραμείνουν κλειστές από 2-8-2021 έως και 20-8-2021 λόγω θερινών διακοπών.