Διαδικτυακές Ημέρες Καριέρας 2020

Το γραφείο Διασύνδεσης του Α.Π.Θ. διοργανώνει τις Διαδικτυακές Ημέρες Καριέρας Α.Π.Θ. που θα γίνουν στις 14 και 15 Οκτωβρίου 2020 , καθώς και τα Εργαστήρια Προετοιμασίας για τις Διαδικτυακές Ημέρες Καριέρας που θα γίνουν στις 7 και 8 Οκτωβρίου 2020.
Και οι δύο ανακοινώσεις βρίσκονται στη σελίδα του Γραφείου Διασύνδεσης.