Διαδικασία λήψης πτυχίου εξεταστικής περιόδου Φεβρουαρίου 2020 – 2021

Όσοι φοιτητές/τριες επιθυμούν να παραλάβουν το αντίγραφο πτυχίου με τα συνοδευόμενα πιστοποιητικά θα πρέπει να ακολουθήσουν την παρακάτω διαδικασία:

Επιλογή #1:  Στις 7-4-2021 θα λάβουν στο πανεπιστημιακό τους email το φύλλο βαθμολογίας. Όσοι διαθέτουν κωδικούς web banking θα πρέπει να θεωρήσουν μέσω της ιστοσελίδας gov.gr Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, η οποία θα αναγράφει το εξής κείμενο: «Ενημερώθηκα για την βαθμολογία μου (φύλλο βαθμολογίας) και συμφωνώ με τους αναγραμμένους σε αυτή βαθμούς»

Στη συνέχεια θα αποστείλουν την υπεύθυνη δήλωση από τον πανεπιστημιακό τους λογαριασμό στο email της γραμματείας (info@csd.auth.gr), έχοντας δώσει εντολή σε εταιρεία ταχυμεταφοράς (courier) της επιλογής τους να παραλάβει από την γραμματεία σε κλειστό φάκελο τα αντίγραφα πτυχία τους μαζί με τα υπόλοιπα πιστοποιητικά που έχουν αιτηθεί.

Επιλογή #2:  Στις 7-4-2021 θα λάβουν στο πανεπιστημιακό τους email το φύλλο βαθμολογίας, το οποίο αφού εκτυπώσουν θα πρέπει να θεωρήσουν το γνήσιο της υπογραφής τους από ΚΕΠ ή όσοι βρίσκονται στο εξωτερικό α) από τις ελληνικές διπλωματικές αρχές στην αλλοδαπή ή β) από τις εκάστοτε αρμόδιες προς τούτο αρχές της αλλοδαπής.

Στη συνέχεια θα αποστείλουν με εταιρεία ταχυμεταφοράς (courier) της επιλογής τους το πρωτότυπο φύλλο βαθμολογίας έχοντας δώσει εντολή στην ίδια εταιρεία, να παραλάβει σε κλειστό φάκελο το αντίγραφο πτυχίου τους, μαζί με τα υπόλοιπα πιστοποιητικά που έχουν αιτηθεί.

Επισήμανση: Ακολουθείτε ή την πρώτη επιλογή ή την δεύτερη.

Διεύθυνση αποστολής:

Γραμματεία Τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ
Κτίριο Γραμματειών Σχολής Θετικών Επιστημών, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ
54124 Θεσσαλονίκη

Σε περίπτωση που κάποιος δεν επιθυμεί  να επιλέξει  την παραπάνω διαδικασία θα πρέπει  μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων που ισχύουν, να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τη Γραμματεία του Τμήματος, ώστε να προγραμματίσει ραντεβού για την προσέλευσή του και την παραλαβή του πτυχίου.   

Από τη Γραμματεία