Διάκριση της κ. Ελένης Καρατζά, Ομότιμης Καθηγήτριας, και του κ. Γεώργιου Σταυρινίδη, Μεταδιδακτορικού Ερευνητή του Τμήματος.

 Η εργασία:

“Scheduling Real-Time IoT Workflows in a Fog Computing Environment Utilizing Cloud Resources with Data-Aware Elasticity”, G. L. Stavrinides and H. D. Karatza,

 έλαβε το “Best Paper Award” στο The Sixth International Conference on Fog and Mobile Edge Computing (FMEC 2021), December 6-9, 2021.