Διάκριση μαθημάτων Τμήματος Πληροφορικής

Στην πρώτη επίσημη έκδοση της Ψηφιακής Ακαδημίας Πολιτών η οποία είναι προσβάσιμη από τη διεύθυνση https://nationaldigitalacademy.gov.gr/

εμφανίζονται 3 μαθήματα του Τμήματος Πληροφορικής του ΑΠΘ.

Τα κριτήρια επιλογής τους ήταν η χρησιμότητα τους στη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων των χρηστών και η ποιότητα παρουσίασης και περιεχομένου. (Από τα 432 ανοικτά ακαδημαϊκά μαθήματα στη θεματική περιοχή “Επιστήμες Υπολογιστών, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών” στο opencourses.gr του GUnet επελέγησαν 13 μαθήματα).

Τα μαθήματα είναι:
* Διεπαφές φορητών συσκευών (Δ. Πολίτης)
* Προχωρημένα θέματα επικοινωνίας ανθρώπου-υπολογιστή (Δ. Πολίτης)
* Αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός (Java) (Γ. Τσουμάκας)

Πηγές:

https://www.auth.gr/en/node/27900
https://www.voria.gr/article/apth-anichta-akadimaika-mathimata-stin-psifiaki-akadimia-politon
http://www.palo.gr/makedonia-nea/apth-anoixta-akadimaika-mathimata-stin-psifiaki-akadimia-politwn/24802040/https://www.typosthes.gr/thessaloniki/217062_anoihta-akadimaika-mathimata-toy-apth-stin-psifiaki-akadimia-politon