Δημοσίευση της πτυχιακής εργασίας της Σ. Παμπουκίδου (επιβλέπων Χ. Κατσάνος) στο ACM CHI, το κορυφαίο συνέδριο του πεδίου Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-Υπολογιστή

 Η πτυχιακή εργασία της Στυλιανής Παμπουκίδου με τίτλο «Ευχρηστία ιστοτόπων: Εμπειρική αξιολόγηση της αξιοπιστίας εξέτασης επανεξέτασης της ταξινόμησης καρτών ανοικτού τύπου» (http://ikee.lib.auth.gr/record/319067) που εκπονήθηκε υπό την επίβλεψη του Επίκουρου Καθηγητή Χρήστου Κατσάνου του Τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ δημοσιεύτηκε στο συνέδριο Computer-Human Interaction (CHI) της ACM. Το CHI είναι το κορυφαίο συνέδριο του επιστημονικού πεδίου Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-Υπολογιστή, καλύτερο και από όλα τα περιοδικά του πεδίου (βλέπε https://scholar.google.es/citations?view_op=top_venues&hl=en&vq=eng_humancomputerinteraction).

Η κα. Παμπουκίδου συνεχίζει τις σπουδές στο Τμήμα ως μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο ΠΜΣ Διαδραστικές Τεχνολογίες Υλικού και Λογισμικού (https://ihst.csd.auth.gr) του Τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ.

Πληροφορίες για το άρθρο: