Δηλώσεις εγγραφής εαρινού εξαμήνου 2020-2021

Καλούνται όλοι οι προπτυχιακοί φοιτητές να πραγματοποιήσουν ηλεκτρονικά την εγγραφή τους στο εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 έως 12 Μαρτίου 2021.

Η δήλωση εγγραφής εξαμήνου είναι υποχρεωτική για τους προπτυχιακούς φοιτητές όλων των Τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και υποβάλλεται ηλεκτρονικά από το περιβάλλον http://sis.auth.gr

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η δήλωση εγγραφής σε εξάμηνο ΔΕΝ αποτελεί δήλωση μαθημάτων. Για τις δηλώσεις μαθημάτων  υπάρχει σχετική ανακοίνωση.