Δεύτερη παράταση για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων του στεγαστικού επιδόματος

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το από 29-7-2020 Δελτίου Τύπου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, δόθηκε και δεύτερη παράταση στην ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων χορήγησης του στεγαστικού επιδόματος, προς διευκόλυνση όσων δεν υπέβαλλαν αίτηση μέχρι τις 29-7-2020.

Η εκ νέου παράταση ορίστηκε από την Παρασκευή 21-8-2020 έως την Παρασκευή 28-8-2020 κατά τη διάρκεια της οποίας, οι δικαιούχοι  μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους.