Δελτίο τύπου για την Διεθνή Ακαδημία Διδακτορικών Σπουδών στην Τεχνητή Νοημοσύνη (International AI Doctoral Academy, AIDA)

Δελτίο τύπου για την Διεθνή Ακαδημία Διδακτορικών Σπουδών στην Τεχνητή Νοημοσύνη (International AI Doctoral Academy, AIDA)

Η Διεθνής Ακαδημία Διδακτορικών Σπουδών στην Τεχνητή Νοημοσύνη (International AI Doctoral Academy, AIDA) ξεκίνησε με μεγάλη επιτυχία τις εργασίες της με την πρώτη Γενική Συνέλευσή της στις 3/11/2021. Έχει 67 κορυφαία μέλη, που είναι ένας πολύ καλός συνδυασμός 50 εξαιρετικών Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων και 17 Ερευνητικών Ινστιτούτων και Εταιρειών. Συντονιστής είναι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με πρώτο Πρόεδρο της AIDA τον καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ κο Ιωάννη Πήτα. Η AIDA είναι η πρώτη ακαδημία του είδους της στην Ευρώπη και διεθνώς.

Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες στο: https://www.i-aida.org/

Τα μέλη της AIDA έχουν εξαιρετικές δραστηριότητες στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Το εύρος της AIDA είναι παν-ευρωπαϊκό/διεθνές. Οι στόχοι της είναι υψηλοί, ώστε να γίνει κέντρο παγκόσμιας αναφοράς για διδακτορικές σπουδές στην Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence, AI).

Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι 67 κορυφαίοι Ευρωπαίοι εταίροι, που δραστηριοποιούνται στην Τεχνητή Νοημοσύνη, ένωσαν τις προσπάθειες με τα 5 εμβληματικά ερευνητικά έργα στην Τεχνητή Νοημοσύνη του Horizon2020 ICT48 για την προώθηση της αριστείας στις Διδακτορικές Σπουδές στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Στην δημιουργία της AIDA έπαιξαν πρωτεύοντα ρόλο το ΑΠΘ και το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ/ΕΚΕΤΑ), μέσω του σχετικού ερευνητικού έργου Η2020 AI4Media (επικεφαλής Δρ. Ι. Κομπατσιάρης). Αυτή η προσπάθεια έχει έντονη δυναμική, όπως φάνηκε από τα 14 νέα μέλη που εντάχθηκαν στην AIDA τους τελευταίους 3 μήνες. Επομένως, η AIDA μπορεί πράγματι να αποκτήσει μια κρίσιμη μάζα και να έχει μεγάλο αντίκτυπο στην ακαδημαϊκή εκπαίδευση στην Τεχνητή Νοημοσύνη, στην αναβάθμιση του εργατικού δυναμικού της Ευρωπαϊκής βιομηχανίας και υπηρεσιών και στην αντιμετώπιση πολύ σημαντικών κοινωνικών προκλήσεων, πχ στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης ή την ανάπτυξη μιας ανθρωποκεντρικής και αξιόπιστης Τεχνητής Νοημοσύνης που εξυπηρετεί όχι μόνο τους Ευρωπαίους πολίτες, αλλά και γενικότερα την ανθρωπότητα.

Η AIDA μπορεί επίσης να εξασφαλίσει Ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία σε κρίσιμης σημασίας τεχνολογίες όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, με τεράστιο δυνητικό κοινωνικο-οικονομικό αντίκτυπο και να ενισχύσει τα πλεονεκτήματα της Ευρώπης, ωφελώντας την παγκόσμιας κλάσης ερευνητική της κοινότητα. Αναμένεται να σχηματίσει ένα κοινό Κέντρο ερευνητικών και εκπαιδευτικών πόρων Τεχνητής Νοημοσύνης που προσφέρει πρόσβαση στη γνώση και την τεχνογνωσία και προσελκύει ταλαντούχους ερευνητές. Πράγματι η AIDA στοχεύει ψηλά στο να γίνει παγκόσμιο σημείο αναφοράς και το κύριο σημείο πρόσβασης στην αριστεία στην Τεχνητή Νοημοσύνη στην Ευρώπη.

Η AIDA συντονίζεται από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα, το οποίο φέρει περήφανα το όνομά του του αρχαίου Έλληνα φιλόσοφου Αριστοτέλη, που έθεσε τις βάσεις της Λογικής και της Ηθικής, που και οι δύο βρίσκονται στον πυρήνα της Τεχνητής Νοημοσύνης. Ο Πρύτανης του ΑΠΘ καθηγητής κος Ν. Παπαιωάννου τονίζει την σημασία που δίνει το ΑΠΘ στην προσπάθεια αυτή: “H Τεχνητή Νοημοσύνη είναι επιστήμη και τεχνολογία αιχμής με τεράστια εθνική, τοπική και ακαδημαϊκή σημασία. Για τον λόγο αυτό, το ΑΠΘ στοχεύει στην Αριστεία στον τομέα αυτόν, με πληθώρα δράσεων. Η AIDA αναμένεται να συμβάλλει ιδιαίτερα στην προσπάθεια αυτή, αυξάνοντας την εξωστρέφεια του ΑΠΘ. Είναι πολύ σημαντικό ότι το ΑΠΘ ηγείται του εγχειρήματος αυτού, βάζοντας τα θεμέλια για την δημιουργία ενός Περιφερειακού Πόλου Αριστείας στην Τεχνητή Νοημοσύνη”.

Ο Πρόεδρος της AIDA και καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ κος Ιωάννης Πήτας στοχεύει ώστε η AIDA να ενισχύσει τον τόσο απαραίτητο σύνδεσμο μεταξύ της Τεχνητής Νοημοσύνης και των Ανθρωπιστικών Επιστημών με στόχο τη δημιουργία μιας ανθρωποκεντρικής Τεχνητής Νοημοσύνης που εξυπηρετεί τους πολίτες σε όλο τον κόσμο. Επίσης τονίζει ότι η AIDA μπορεί να βοηθήσει την Θεσσαλονίκη να γίνει Περιφερειακό Κέντρο Αριστείας στην Τεχνητή Νοημοσύνη, σε συντονισμό με όλους τους εκπαιδευτικούς, ερευνητικούς και βιομηχανικούς φορείς της πόλης, αναβαθμίζοντας την θέση της Ελλάδας στο Ευρωπαικό τεχνολογικό γίγνεσθαι. Τέλος ελπίζει ότι η AIDA θα δημιουργήσει την αναγκαία εκπαιδευτική δυναμική για να καλύψει τις συνεχώς αυξανόμενες κοινωνικές και βιομηχανικές ανάγκες για την οικοδόμηση μιας ισχυρής, πλούσιας, ανθρωποκεντρικής και δημοκρατικής Ευρώπης.

Καθηγητής Ιωάννης Πήτας

Πρόεδρος AIDA, pitas@csd.auth.gr