Βραβείο Αριστείας ΑΠΘ 2021 στον κ. Νικόλαο Πλέρο, Αναπλ. Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής

Ο κ. Ν. Πλέρος βραβεύθηκε για την καινοτομία και την αξιοποίηση της έρευνας στο πλαίσιο των Βραβείων Αριστείας 2021 που απονεμήθηκαν από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στα μέλη της Πανεπιστημιακής του Κοινότητας που διέπρεψαν σε ποικίλους τομείς.