Βραβεία “Υπατία” της ΣΘΕ Αύγουστος 2020 σε φοιτήτρια του Τμήματος Πληροφορικής

Η Κοσμητεία της ΣΘΕ σε συνεργασία με την Επιτροπή Φύλου και Ισότητας της ΣΘΕ του ΑΠΘ, υποστηρίζοντας και αναγνωρίζοντας την αριστεία νέων γυναικών στην εκπαίδευση, απονέμει το Βραβείο Υπατία στην κα Ελένη Ζαπρίδου φοιτήτρια του Τμήματος Πληροφορικής για την εξαιρετική επίδοσή της λαμβάνοντας υπόψη την διάρκεια ολοκλήρωσης των σπουδών και τον βαθμό πτυχίου.