Βίντεο του ΚΗΔ για τους πρωτετείς φοιτητές

Σας ενημερώνουμε ότι  το ΚΗΔ έχει ετοιμάσει ένα 5λεπτο εισαγωγικό βίντεο των υπηρεσιών του για τους πρωτετείς φοιτητές.
Μπορείτε να δείτε το βίντεο αυτό στην ιστοσελίδα:

https://it.auth.gr/el/news/2020-10-05/5088

.