Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Σχετικά με την Πράξη  «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022» (ΕΔΒΜ96) έχει αναρτηθεί υπ’ αριθμ. πρωτ. 182497/2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς τους διδάκτορες στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ ΑΠΘ με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στις 13 Αυγούστου 2021 και ώρα 15:00. Ακολουθούν οι τίτλοι των θέσεων και των μαθημάτων που αφορούν στο Τμήμα Πληροφορικής.

ΘΕΣΗ 1

Επιστημονικό πεδίο: Επεξεργασία ανάλυση δεδομένων

Μάθημα:

  • Θεωρία και αλγόριθμοι γράφων
  • Κατανεμημένα και διαδικτυακά συστήματα

ΘΕΣΗ 2

Επιστημονικό πεδίο: Σχεδίαση γλωσσών και λογισμικού για ταυτοχρονισμό

Μάθημα:

  • Γλώσσες προγραμματισμού και μεταγλωτιστές
  • Ανάλυση πληροφοριακών συστημάτων