Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας – Ενημέρωση για Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Σχετικά με την Πράξη «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021» (κωδ. πρόσκλησης ΕΔΒΜ96), σας ενημερώνουμε ότι πρόκειται να αναρτηθεί Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς τους διδάκτορες στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ ΑΠΘ. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να ενημερώνονται απευθείας από την ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ ΑΠΘ ή στον σύνδεσμο: Δημοσίευση Πρόσκλησης Ακαδημαϊκής Εμπειρίας_2020-2021

Επιστημονικά πεδία των θέσεων και μαθήματα που πρόκειται να διατεθούν για διδασκαλία:

ΘΕΣΗ 1

Επιστημονικό πεδίο: Επεξεργασία ανάλυση δεδομένων

Μαθήματα:

  • Θεωρία και αλγόριθμοι γράφων
  • Κατανεμημένα και διαδικτυακά συστήματα
  • Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα

ΘΕΣΗ 2

Επιστημονικό πεδίο: Σχεδίαση γλωσσών και λογισμικού για ταυτοχρονισμό

  • Μαθήματα:
  • Ανάλυση πληροφοριακών συστημάτων
  • Σχεδίαση γλωσσών προγραμματισμού

 ΘΕΣΗ 3

Επιστημονικό πεδίο: Ευφυή συστήματα

Μαθήματα:

  • Ευφυή αυτόνομα συστήματα
  • Συστήματα πολλαπλών πρακτόρων