Αποτελέσματα προαιτήσεων για Πρακτική Άσκηση 2020-2021 μέσω ΕΣΠΑ

Σας ανακοινώνουμε ότι οι φοιτητές που αναφέρονται στο επισυναπτόμενο έχουν επιλεγεί για το Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης  μέσω ΕΣΠΑ για τη χρονική περίοδο2020-2021

Παρακαλούνται οι παραπάνω φοιτητές να τηρούν τiς καταληκτικές ημερομηνίες των διαδικασιών που θα βρουν αφού κάνουν εγγραφή στο e-learning στο μάθημα της Πρακτικής (κωδικός praktiki-espa), ειδικά οι φοιτητές που ξεκινούν Πρακτική τον Απρίλιο, θα πρέπει αν δεν το έχουνε κάνει να βρούνε άμεσα φορέα.

Είμαστε έτοιμοι για κάθε βοήθεια και υποστήριξη, Γ. Θεοχάρη: gtheocha@csd.auth.gr, 2310-998164