Αποτελέσματα προαιτήσεων για Πρακτική Άσκηση 2020-2021 μέσω ΕΣΠΑ (Συμπληρωματική πρόσκληση) για τη χρονική περίοδο Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2021

Σας ανακοινώνουμε ότι οι φοιτητές που αναφέρονται παρακάτω έχουν επιλεγεί για το Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης  μέσω ΕΣΠΑ για τη χρονική περίοδο ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021 (Συμπληρωματική πρόσκληση)

Παρακαλούνται οι παρακάτω φοιτητές να τηρούν τις ημερομηνίες των διαδικασιών (των οδηγιών που θα λαμβάνουν με email) και να ξεκινήσουν ήδη τη διαδικασία εύρεσης φορέα.

Είμαστε έτοιμοι για κάθε βοήθεια και υποστήριξη, Γ. Θεοχάρη: gtheocha@csd.auth.gr, 2310-998164

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΕΜ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ  

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

1 3195 1980 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
2 3066 1642,2 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
3 3563 1420,65 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
4 2536 1412,64 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
5 3113 1179,36 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
6 2968 1177,44 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
7 2825 1090,98 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
8 3047 932,4 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ