Αναστολή των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών του ΑΠΘ

Μετά τις τελευταίες ανακοινώσεις του Υπουργείου Υγείας σας ενημερώνουμε ότι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όπως και όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, αναστέλλει την εκπαιδευτική του λειτουργία του από την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2020, και για 14 ημέρες.

Ανακοίνωση ΑΠΘ