Αναστολή των εκπαιδευτικών λειτουργιών του Τμήματος Πληροφορικής

Tο Τμήμα Πληροφορικής συνεχίζει την αναστολή της εκπαιδευτικής του λειτουργίας με φυσική παρουσία από 11.3.2020 έως και 10.5.2020 (σύμφωνα με την ΚΥΑ ΦΕΚ 1293/ Β’/10-4-2020).