Αναστολή λειτουργίας της Βιβλιοθήκης του Τμήματος

Η λειτουργία της Βιβλιοθήκης αναστέλλεται έως 24/03/2020.
Για βεβαιώσεις ορκωμοσίας απευθυνθείτε στη Βιβλιοθήκη του Τμήματος Βιολογίας
(ισόγειο Βιολογικού κτιρίου τηλ. 2310998388)
Για ερωτήσεις-διευκρινίσεις επικοινωνείστε στο e-mail της Βιβλιοθήκης physlib@physics.auth.gr