Αναστολή λειτουργίας της Βιβλιοθήκης

Αναστολή λειτουργίας της Βιβλιοθήκης από 11-15/10 λόγω μεταφοράς της σε νέο χώρο
Επικοινωνία μόνο μέσω e-mail στο physlib@physics.auth.gr