Αναστολή λειτουργίας της Βιβλιοθήκης του Τμήματος από 29.10-31.10.2020

Η βιβλιοθήκη του Τμήματος,  από 29/10/2020 έως 30/10/20120 θα κλείσει εκτάκτως στις 12.30 λόγω ασθενείας του προσωπικού της