Αναστολή λειτουργίας της Βιβλιοθήκης του Τμήματος

Η αναστολή λειτουργίας της Βιβλιοθήκης του Τμήματος παρατείνεται έως 24/04/2020. Αναστέλλονται όλες οι επιστροφές βιβλίων χωρίς να υπολογίζονται τυχόν πρόστιμα καθυστέρησης.

Για βεβαιώσεις ορκωμοσίας απευθυνθείτε στη Βιβλιοθήκη του Τμήματος Βιολογίας (ισόγειο Βιολογικού κτιρίου, τηλ. 2310998388).
Για ερωτήσεις-διευκρινίσεις επικοινωνείστε στο e-mail της Βιβλιοθήκης physlib@physics.auth.gr