Αναστολή λειτουργίας της Βιβλιοθήκης του Τμήματος έως 10/04/2020

Η αναστολή λειτουργίας της Βιβλιοθήκης του Τμήματος παρατείνεται έως 10/04/2020.
Αναστέλλονται όλες οι επιστροφές βιβλίων χωρίς να υπολογίζονται τυχόν πρόστιμα καθυστέρησης.
Για βεβαιώσεις ορκωμοσίας απευθυνθείτε στη Βιβλιοθήκη του Τμήματος Βιολογίας
(ισόγειο Βιολογικού κτιρίου, τηλ. 2310998388)
Για ερωτήσεις-διευκρινίσεις επικοινωνήστε στο e-mail της Βιβλιοθήκης physlib@physics.auth.gr