Ανακοίνωση υποστήριξης διδακτορικής διατριβής του κ. Πολύκαρπου Πορφυράκη

Την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2020, ώρα 12:00, στην Αίθουσα Η4 του τμήματος Πληροφορικής του Α.Π.Θ. (ημιώροφος κτιρίου Βιολογίας), ο υποψήφιος διδάκτορας κος Πολύκαρπος Πορφυράκης θα υποστηρίξει τη διδακτορική του διατριβή με θέμα:

«Μαθηματικές Μοντελοποιήσεις Προβλημάτων Κυματικής Διάδοσης σε Μη Γραμμικά Ηλεκτρομαγνητικά Μεταϋλικά»

που εκπονήθηκε υπό την επίβλεψη του Επίκουρου Καθηγητή κ. Νικολάου Τσίτσα.

Συμβουλευτική Επιτροπή:

  • Νικόλαος Τσίτσας, Επίκουρος Καθηγητής Α.Π.Θ. (επιβλέπων)
  • Κωνσταντίνος Δραζιώτης, Επίκουρος Καθηγητής Α.Π.Θ.
  • Δημήτριος Φραντζεσκάκης,  Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.

Εξεταστική Επιτροπή:

  • Νικόλαος Τσίτσας, Επίκουρος Καθηγητής Α.Π.Θ. (επιβλέπων)
  • Δημήτριος Φραντζεσκάκης,  Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.
  • Νικόλαος Κονοφάος, Αναπληρωτής  Καθηγητής Α.Π.Θ.
  • Νικόλαος Πλέρος, Αναπληρωτής  Καθηγητής Α.Π.Θ.
  • Βασίλειος Ρόθος, Καθηγητής  Α.Π.Θ.
  • Νικόλαος Καραχάλιος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου
  • Ιωάννης Στρατής, Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.