Ανακοίνωση υποστήριξης διδακτορικής διατριβής της κας Μητσολίδου Χαρίκλειας

Την Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2019, ώρα 14:00, στην Αίθουσα Η6, του Τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ (ημιώροφος κτιρίου Βιολογικού), η υποψήφια διδάκτορας κα Χαρίκλεια Μητσολίδου θα υποστηρίξει την διδακτορική της διατριβή με θέμα: «Αρχιτεκτονικές μετάδοσης ραδιοσημάτων – μέσω – οπτικής ίνας σε υψηλής ρυθμο-απόδοσης δίκτυα 5ης γενιάς».

Συμβουλευτική Επιτροπή:

Αμαλία Μήλιου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμ. Πληροφορικής, Α.Π.Θ. (επιβλέπουσα)
Νικόλαος Πλέρος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμ. Πληροφορικής, Α.Π.Θ.
Τραϊανός Γιούλτσης, Καθηγητής, Τμ. ΗΜΜΥ, Α.Π.Θ.

Εξεταστική Επιτροπή:

Αμαλία Μήλιου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμ. Πληροφορικής, Α.Π.Θ. (επιβλέπουσα)
Νικόλαος Πλέρος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμ. Πληροφορικής, Α.Π.Θ.
Τραϊανός Γιούλτσης, Καθηγητής, Τμ. ΗΜΜΥ, Α.Π.Θ.
Γεώργιος Παπαδημητρίου, Καθηγητής, Τμ. Πληροφορικής, Α.Π.Θ.
Λεωνίδας Γεωργιάδης, Καθηγητής, Τμ. ΗΜΜΥ, Α.Π.Θ.
Πέτρος Νικοπολιτίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Α.Π.Θ.
Κωνσταντίνος Βυρσωκινός, Επίκουρος Καθηγητής, Τ. Φυσικής, Α.Π.Θ.