Ανακοίνωση θέσεων πρακτικής άσκησης 2020-2021 μέσω ΕΣΠΑ και υποβολής προ-αιτήσεων

Αγαπητές/οί φοιτήτριες/τές,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Πρακτική Άσκηση για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί τις περιόδους:

α) Απρίλιο –Ιούνιο 2021 και β) Ιούλιο – Σεπτέμβριο 2021.

*  Σημειώνεται ότι λόγω της επιδημιολογικής κατάστασης ενδέχεται τα διαστήματα να τροποποιηθούν με νέες ανακοινώσεις.

Διαθέσιμες θέσεις: 41.

Επισημαίνουμε ότι σε περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από περισσότερους από 41 φοιτητές, θα υπάρξει επιλογή με ακαδημαϊκά κριτήρια (απόφαση ΓΣ 351/19.2.2020) για τη συμμετοχή των φοιτητών σε θέσεις Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ:

1) Φοίτηση στο 7ο εξάμηνο και πάνω .

2) Επιλέξιμοι θεωρούνται οι φοιτητές που έχουν περάσει τα μισά μαθήματα βάσει ECTS τη στιγμή της αίτησης. Πιο συγκεκριμένα, για φοιτητές που είναι στο 7ο εξάμηνο, το ελάχιστο πλήθος ECTS είναι 90. Για φοιτητές που είναι στο 8ο εξάμηνο, το ελάχιστο πλήθος ECTS είναι 105. Για φοιτητές που είναι σε μεγαλύτερο εξάμηνο, το ελάχιστο πλήθος ECTS είναι 120.

3) Οι επιλέξιμοι φοιτητές ταξινομούνται βάσει του μαθηματικού τύπου (Μ.Ο. βαθμολογίας Χ περασμένα ECTS) σε φθίνουσα σειρά. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προηγείται ο φοιτητής με τα περισσότερα ECTS.

Αμέσως μετά ανακοινώνονται τα ονόματα των επιλεχθέντων φοιτητών με σειρά επιλογής και των επιλαχόντων, επίσης με σειρά. Επίσης στην περίπτωση που ένας φοιτητής επιλεγεί για πρακτική μέσω της παραπάνω διαδικασίας, θα πρέπει να δηλώσει το μάθημα (NGE-07-02)  στο εαρινό εξάμηνο.

Για τη συντόμευση των διαδικασιών καλούνται οι φοιτητές που εκτιμούν ότι πληρούν τα παραπάνω κριτήρια και ενδιαφέρονται σοβαρά για Πρακτική Άσκηση, να ξεκινήσουν από τώρα τη διαδικασία εύρεσης φορέα από το σύστημα ΑΤΛΑΣ (https://atlas.grnet.gr/). Είναι υποχρέωση των φοιτητών να επιλέξουν και να έρθουν σε επικοινωνία με τους φορείς που τους ενδιαφέρουν.

Ως εκ τούτου, παρακαλείσθε όσοι ενδιαφέρεστε να πραγματοποιήσετε Πρακτική Άσκηση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020 -2021, να υποβάλλετε την προαίτηση σας στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://forms.gle/GHRsGUdPyyDtnzqM9

Περίοδος Προαιτήσεων: 19.01.2021-05.02.2021

Οι προαιτήσεις θα γίνουν μία μόνο φορά για όλο το ακαδημαϊκό έτος.

Αναφορικά με τους συνεργαζόμενους Φορείς Υποδοχής μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Θεοχάρη, τηλ: 2310-998164 Email gtheocha@csd.auth.gr

Στις 22.01.2021 (Παρασκευή) και ώρα 11:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί  διαδικτυακή συνάντηση προκειμένου να γίνει παρουσίαση του προγράμματος και να έχετε τη δυνατότητα να υποβάλλετε ερωτήσεις και απορίες.

Zoom link:

https://authgr.zoom.us/j/93785105362?pwd=SUwzekduK1Q0YlZmdmtranlKMXJQZz09

Meeting ID: 937 8510 5362

Passcode: 583620

Υπενθυμίζουμε ότι η Πρακτική Άσκηση στο Τμήμα είναι μάθημα επιλογής, που λαμβάνει 5 ECTS. Η Πρακτική Άσκηση  είναι τρίμηνης διάρκειας μερικής απασχόλησης και η συνολική αποζημίωση είναι 375 €.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020, με Ενδιάμεσο Φορέα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση».